C# är ett objektorienterat programmeringsspråk från Microsoft och ingår i ramverket .NET Framework. C# används både för webb och desktopapplikationer.

 

Php är ett scriptspråk framtaget för att främst användas på webben. Php används ofta tillsammans med Apache webserver  och MySql i så kallade LAMP system (Linux, Apache,MySql,Php). Många stora CMS och e-handelssystem bygger just på LAMP.

 

Javascript är likt php ett scriptspråk. Exekveringen sker i webbläsaren via en javascriptmotor. Ett användningsområde är att använda javascript för validering av fält, visningssätt för bilder. Oavsett webbläsare och javascriptmotor jobbar scripten mot ett gränssnitt som kallas Document Object Model (DOM).

 

HTML är det språk som används för att ange en hemsidas struktur som exempelvis rubriksättning och styckesindelningar.. Det finns även en utökad variant som kallas XHTML.