Databaser

Det finns idag massvis med olika databashantererare för alla typer av applikationer. Fretek har valt ut tre olika databaser att jobba med som täcker upp de flesta behov som uppkommer. 

Microsoft Sql Server

sql serverMicrosoft Sql Server är en extremt kraftfull databashanterare av relationstyp. Jobbar man med någon av Microsofts produkter som underliggande plattform är det en mycket smidig databaslösning. Microsofts utvecklingsmiljöer (ex Visual studio 2012) är djupt integrerade med MS Sql Server.

För bara några år sedan var detta inget billigt allternativ för webben. Numera erbjuder alla större webbhotell minst en databas av typen MS Sql server i deras windowspaket. 

 

My Sql

mysqlMySql är en databas som är väldigt populär att använda tillsammans med webbaserade system som är skrivna i php och hostas på Linuxservrar ( ex Ubuntu). Bland annat använder sig Wordpress, Joomla, osCommerce av MySql.

 

SqLite

mysqlSqlite är en fri databashanterare skriven i C och är plattformsoberoende. Utvecklingen drivs av ett konsortie som sponsras av bla Nokia, Adobe, Oracle och Bloomberg.

SqLite är av typen relationsdatabas och man använder sig av frågespråket SQL för att hämta, skriva och ändra information. SqLite's användningsområde är väldigt brett. Allt från mobiltelefoner till client - serverlösningar.