Programvaruutveckling

programkodBehöver du ett specialanpassat dataprogram? Vi bygger detta åt  dig efter dina specifikationer och önskemål. Vi hjälper dig med alla led, från kravspecifikationen till drifttagning.

windows programmeringWindows programmering programmvaror för macProgrammering för Mac OS

 

Exempel på programvara

Godman Redovisning

Godman redovisning är ett program som används av flera tusen gode män och ställföreträdare.

Programmet är byggt på Microsoft .NET plattformen med programmeringsspråket C#. SqLite som databas, Teleriks komponenter för UI och rapporthantering. Som installations och uppdateringsprogram används AdvancedInstaller.