Apple's OSX programmering

programmering mac osProgramvaror till Mac OS X tas fram via Apples verktyg Xcode och programmeringsspråket Objective-C tillsammans med ramverket Cocoa.