Windows programmering

programmering av windows programvarorProgramvaror för Windowsbaserade system utvecklas uteslutande i Microsofts utvecklingsverktyg Visual Studio. Programmeringsspråket är oftast C# men kan variera om behovet uppstår.

Andra ramverk och hjälpmedel är Teleriks komponenter för layout (UI) och databasrapporter. MS Sql server eller SqLite för databasdelen. UltraEdit som extra text och kodredigeringsverktyg. Som installationshanterare används vanligen AdvancedInstaller eller MSI paketering gjord direkt i Visual Studio.

Oracles VirtualBox används för att testa programvarorna virtuellt i olika operativsystem som XP, Vista, Win7 och Win8.